استخدام در تیم پشتیبانی فنی شرکت امن‌پرداز

شرکت نرم افزاری امن‌پرداز تصمیم به استخدام تعدادی نیروی با تجربه و متخصص در حوزه پشتیبانی فنی دارد.