استخدام در تیم پشتیبانی فنی شرکت امن‌پرداز

شرکت نرم افزاری امن‌پرداز تصمیم به استخدام تعدادی نیروی متعهد و متخصص در حوزه پشتیبانی فنی دارد.