پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران) از سال ۱۳۹۱ به عنوان شریک راهبردی جهت تولید ضدبدافزار پادویش همکاری می‌نماید.

این همکاری شامل فعالیت‌های علمی پژوهشی و تامین مالی در قالب مشارکت در فروش محصول بوده است.