امن سازی در چرخه ی توسعه نرم افزار (Secure-SDLC)


امروزه کسب و کار و فعالیت اکثر سازمان‌ها به نرم افزارها و برنامه‌های کاربردی وابسته شده که ممکن است عدم عملکرد صحیح یک نرم افزار‌ کسب و کار سازمان را دچار وقفه و مخاطره نماید. همچنین امکان حملات هکرها و افراد سودجو و تهدیدات امنیتی بر روی نرم افزارهای سازمانی نیز وجود دارد. لذا وجود نسخه امن نرم افزارها برای هر کسب وکاری حیاتی بوده و لازم است سازمان‌ها اقدامات مؤثری جهت توسعه نرم افزارهای امن انجام دهند.

شرکت نرم افزاری امن پرداز، به عنوان یک شرکت پیشرو در ارائه راهکارها و محصولات امنیتی، راهکار «امن سازی چرخه توسعه نرم افزار (Secure SDLC)» را برای حصول اطمینان از امنیت نرم افزارها در برابر حملات مکرر پیشنهاد می‌دهد. با امن سازی نرم افزار در چرخهSDLC  (Software Development Life Cycle)، سازمان قادر به حفاظت از نرم افزارهای خود در برابر سوء استفاده‌ها و حملات مخربانه و پیشگیری و رفع مشکلات احتمالی در آینده خواهد بود.