برقراری و حفظ امنيت اطلاعات يكي از مهمترين دغدغه­های هر سازمانی می­باشد. امنيت اطلاعات علاوه بر بُعد شبكه، بايد در ديگر ابعاد آن نيز مورد توجه كافي قرار گيرد. در واقع وجود سيستمي يكپارچه و جامع به منظور مديريت امنيت اطلاعات مورد نياز است تا بتواند همانند چتری کلیه سطوح سازمان را دربرگیرد. امنیت فیزیکی یکی از مهم‌ترین حوزه‌های امنیت اطلاعات می‌باشد که در استاندارد ISO 27001 نیز یک حوزه کنترلی را به خود اختصاص داده است.

لذا در این راستا، شرکت نرم افزاری امن پرداز با امکان‌سنجی و بررسی اماکن فیزیکی، سیستم‌های کنترل ورود و خروج و دوربین‌های نظارتی و سیستم‌های کنترل دسترسی سازمان و ارزیابی میزان اثربخشی و کارایی عملکرد آنها در جهت برقراری امنیت فیزیکی اقدام می‌نماید.