موضوع در حال گسترش امنیت سایبری، تأثیر بسزایی در زیرساخت‌های حیاتی کشور دارد. مدیریت مؤثر مسائل امنیت سایبری، نیازمند درک صریح چالش‌های کنونی امنیت و اقدامات متقابل دفاعی خاص می‌باشد.

لذا یک راهکار جامع به‌ گونه‌ای که بتواند به برقراری امنیت لایه به لایه در برابر تهدیدات و آسیب پذیری‌های امنیت سایبری کمک کند، الزامی می‌باشد. این راهکار که غالباً به عنوان «دفاع در عمق» به آن اشاره می‌شود، چارچوب انعطاف پذیر و قابل استفاده ای را برای بهبود امنیت سایبری در زمان پیاده سازی سیستم‌های گوناگون، ارائه می‌کند.

در این راستا شرکت نرم افزاری امن پرداز با بهره گیری از تجارب متخصصین خود در حوزه امنیت سایبری، با طراحی و معماری امنیت و برقراری امنیت لایه به لایه و دفاع در عمق، به گسترش امنیت در سازمان‌ها کمک می‌نماید.