چهارمین جشنواره امنیت فضای تبادل اطلاعات مرکز تخصصی آپا دانشگاه صنعتی اصفهان


شرکت نرم‌افزاری امن پرداز به عنوان حامی طلایی «چهارمین جشنواره امنیت فضای تبادل اطلاعات مرکز تخصصی آپا دانشگاه صنعتی اصفهان» می‌باشد.

چهارمین جشنواره امنیت فضای تبادل اطلاعات مرکز تخصصی آپا دانشگاه صنعتی اصفهان با هدف ارتقای سطح آگاهی عمومی در زمینه امنیت فضای تبادل اطلاعات و همچنین رشد و توسعه ایده‌های نوین در عرصه امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در ۳ و ۴ اسفند ماه ۹۵ برگزار می‌گردد.

این جشنواره؛ رویدادی ترویجی در حوزه امنیت فضای تبادل اطلاعات است که به صورت سالیانه در دانشگاه صنعتی اصفهان با محوریت مرکز تخصصی آپا برگزار می‌شود. این رویداد ملی شامل  مسابقه CTF، رقابت Start up Security و سمینارهای تخصصی و نمایشگاه ترویجی امنیت فضای تبادل اطلاعات می‌باشد.