نویسندگان Shamoon مجددا فعالیت خود را از سر گرفته‌اند.
بدافزار Shamoon اولین بار در سال 2012 با هدف تخریب سازمان‌های فعال در حوزه انرژی (نفت و گاز)، از جمله، شرکت نفت عربستان سعودی آرام‌کو مشاهده شد.
به تازگی شرکت ایتالیایی Saipem از آلوده شدن بیش از 300 سرور این شرکت در خاورمیانه، هند، اسکاتلند و ایتالیا به نسخه جدیدی از این بدافزار مخرب خبر داده است.
بدافزار Shamoon با جایگزین کردن بخش‌های Master Boot Record و Boot Sector دیسک سخت و فایل‌های موجود در برخی پوشه‌های بااهمیت با داده‌هایی خراب، سبب بالا نیامدن سیستم آلوده می‌شود.
جهت محافظت از دستگاه خود می توانید از آنتی ویروس پادویش استفاده نمایید.