همانطور که می دانید باج‌افزار WannaCry در تاریخ ۱۲ می ۲۰۱۷، آلوده‌سازی رایانه‌های سراسر جهان را آغاز کرد و تا کنون به عنوان نقطه عطفی در عملکرد باج افزارها در جهان شناخته می شود.
این شهرت باعث شده است تا باج افزار جدیدی که به تازگی مشاهده شده با استفاده از نام آن بخواهد برای خود اعتباری بسازد. از آنجایی که هر باج افزاری روش مخصوص به خود برای اخاذی از قربانی و باجگیری از وی دارد، اطلاع از ماهیت واقعی باج افزار ضروری است. بنابرین اگر با باج افزاری مواجه شدید که فایل های شما را رمزگذاری کرده و به فایل های آلوده پسوند .wannacry را اضافه می‌کند و پیغام باج خواهی خود را در فایل Get Back FILES.txt نمایش می دهد، بدانید این باج افزار Fakewannacry است و تنها از پسوند wannacry برای خود استفاده نموده و ربطی به آن ندارد.

با نصب ضد باج گیر پادویش از ورود انواع باج افزارها جلوگیری نمایید.