اتاق خبر امن پرداز به آدرس https://news.amnpardaz.com با هدف اطلاع رسانی جدیدترین تهدیدها، حملات سایبری، هشدارها و آموزش های امنیتی راه‌اندازی شد.

ناآگاهی از تهدیدات بدافزاری، کاربران را نسبت به آلودگی آسیب‌پذیر می‌کند. از‌این‌رو داشتن اطلاعات کافی در مورد تهدیدات بدافزاری بسیار حائز اهمیت است. اتاق خبر امن پرداز قابل استفاده برای عموم کاربران بوده و به آن‌ها در شناسایی مخاطرات امنیتی جهت حفاظت بیشتر کمک می‌کند. برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه اتاق خبر امن پرداز مراجعه نمایید.