محصولات سازمانی / محصولات پادویش

برخورداری از فناوری‌های لازم در حوزه ی امنیت اطلاعات باعث‬ ‫درک صحیح و واقع بینانه از تهدیدات پیش رو می‌باشد. این‬ ‫مسئله زمانی که منشا تهدیدات خارج از کنترل باشد، اهمیت‬ ‫بیشتری می‌یابد؛ چرا که اطمینان از مقابله با ترفند های جدید‬ ‫به کار رفته در تهدیدات به وجود آمده، مستلزم در اختیار داشتن‬ ‫فناوری های لازم برای شناخت زوایای فنی و علل بروز و ظهور این‬ ‫تهدیدات است.‬ ‫شرکت نرم‌افزاری امن‌پرداز باور دارد که فناوری بومی ضامن‬ ‫امنیت پایدار در کشور است و با این نگرش نسبت به تولید مجموعه‬ ‫محصولات ضدبدافزار پادویش اقدام نموده‌است.